Naše združenie môžete podporiť: 


2% Z DANˇÍ 


DOBROVOˇĽNÝM PRÍSPEVKOMČo ak sa rozhodneš nás podporiť?

V tom prípade stačí, ak pri platbe zadáš tieto údaje: 

IBAN: SK47 0900 0000 0050 7481 8094 

DO POZNÁMKY: Meno a Priezvisko + "dobrovoˇľný príspevok pre BTC ČASTÁ".

ĎAKUJEME ZA PODPORU 


Vďaka vám to ide ľahšie :)